Naudinga informacija

Sudarant su banku sutartis, būtina atminti, kad neretai bankai siūlo paskolos grąžinimo grafiką sudarytą anuiteto būdu. Jei paskolos grąžinimo grafikas būtų sudarytas linijiniu būdu, paskolos gavėjas sumoka mažiau palūkanų, nei esant anuitetiniams mokėjimams.

Sudarant paskolos sutartį su banku ir sutarus metinę palūkanų normą, reikia atkreipti dėmesį į sutarties punktą, kuriame nurodoma, kaip bankas skaičiuos palūkanas. Dažniausiai bankai nustato tokias palūkanų apskaičiavimo taisykles: palūkanos skaičiuojamos nuo kredito gavėjo paimtos ir negrąžintos kredito sumos, laikant, kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje - kalendorinis dienų skaičius. Tokia palūkanų skaičiavimo taisykle bankas sutartas palūkanas faktiškai pasididina 365/360=1.0139 dydžiu, arba kitaip tariant - sutartas palūkanas padidina 1.39 procentais. Gal tai atrodytų ir nedaug, bet jei asmuo yra paėmęs 100 000 Lt paskolą 20 metų ir yra su banku sutaręs 5 % metinę palūkanų normą, tai taikant tokią taisyklę, bankas faktiškai taiko 5.07 % metinę palūkanų normą ir asmuo per 20 metų bankui papildomai sumoka  beveik 700 Lt palūkanų daugiau. Kadangi tokia ydinga palūkanų skaičiavimo taisyklė pakeičia sutartą metinę palūkanų normą, tai atsiranda pagrindas patirtos žalos atlyginimo reikalauti teismo keliu.

Jei žmogus paveldėjo žemę ir pakeitė jos paskirtį į gyvenamųjų namų statybos paskirtį, nors PVM įstatymas ir nurodo, kad tokios žemės pardavimas apmokestinamas PVM mokesčiu, tačiau tokiam žmogui PVM mokėti nereikės, nes jis nevykdo ekonominės veiklos, o viso labo tik realizuoja savo nuosavybės disponavimo teisę.