Teikiamos paslaugos

Mūsų Centre teikiamos tokios paslaugos šiose srityse:

Civilinė teisė

Teikiame teisines konsultacijas įmonėms ir verslo atstovams įmonių teisės, mokesčių teisės, civilinės ir komercinės teisės, draudimo teisės, darbo teisės, šeimos teisės ir kitų teisės sričių klausimais. Vykdome nuolatinį teisinį įmonių aptarnavimą.

Rengiame ir analizuojame visų rūšių sutartis. Teikiame sutarčių projektų vertinimą. Rengiame procesinius ir kitus teisinius dokumentus (pretenzijas, skundus, prašymus ir pan.).

-   atstovavimas civilinėse, šeimos, darbo, mokesčių, intelektinės nuosavybės teisės gynimo bylose, visų instancijų teismuose; atstovavimas arbitraže;

-   arbitražinių susitarimų, arbitražinių išlygų, taikos sutarčių rengimas;

-   procesinių dokumentų (ieškinių, pareiškimų, prašymų, skundų) teismui rengimas;

-   ginčų sprendimo, bylų vedimo strategijos planavimas, proceso veiksmų eigos bei ypatumų numatymas;

-   pagalba pripažįstant užsienio teismų ir arbitražų sprendimus;

-   teismo, arbitražo priimtų sprendimų vykdymo procesas ir jo koordinavimas. 

Administracinė teisė

 Darbo teisė

 Mokesčių teisė

Mokestiniai ginčai

-   Skundų rašymas Vietos mokesčių administratoriui, Centriniam mokesčių administratoriui, Mokestinių ginčų komisijai;

Baudžiamoji teisė

- įtariamųjų ir kaltinamųjų gynyba;

- atstovavimas nukentėjusiesiems, civiliniams ieškovams, civiliniams atsakovams;

- atstovavimas juridiniams asmenims baudžiamosiose bylose;

- dokumentų privataus kaltinimo bylose parengimas;

- civilinių ieškinių parengimas;

- susitarimų dėl žalos atlyginimo parengimas;

- susitarimų dėl susitaikymo parengimas;

- pareiškimų, apeliacinių, kasacinių skundų parengimas;

- gynyba ir atstovavimas teisme, policijos ir kitose institucijose.

Finansinės paslaugos

- finansinės konsultacijos asmeninių finansų ir įmonių finansų klausimais;

- atstovavimas bankuose, įmonėms derantis dėl kredito sąlygų;

- verslo planų rengimas;

- sudarytų sutarčių įvertinimas finansiniu požiūriu;

- įmonės veiklos efektyvumo įvertinimas finansiniu požiūriu.

Ekonominės paslaugos